Narzędzie Korekcja czasu powoduje zmianę prędkości odtwarzania bez zmiany skoku.    
W obszarze Współczynnik modyfikacji skali czasu dostępne są następujące opcje ustawień:
Przycisk opcji
Procent
Zmienia w procentach prędkość odtwarzania. Zmianę można wprowadzić za pomocą suwaka lub wpisać ją w polu wejściowym.
Przycisk opcji
Uderzenia na minutę
Zmienia w uderzeniach na minutę (BPM) prędkość odtwarzania. Zmianę można wpisać w polu wejściowym.
Menu rozwijane
Optymalizacja
Określa typ muzyki pliku audio, który ma być zmieniony, tak aby zoptymalizować dla tego pliku zmiany prędkości.
 


Korekcja czasu