Narzędzie Korekcja czasu powoduje zmianę prędkości odtwarzania bez zmiany skoku.    
W obszarze Współczynnik modyfikacji skali czasu dostępne są następujące opcje ustawień:
Przycisk opcji
Procent

Zmienia w procentach prędkość odtwarzania. Zmianę można wprowadzić za pomocą suwaka lub wpisać ją w polu wejściowym.

Przycisk opcji
Uderzenia na minutę

Zmienia w uderzeniach na minutę (BPM) prędkość odtwarzania. Zmianę można wpisać w polu wejściowym.

Menu rozwijane
Optymalizacja

Określa typ muzyki pliku audio, który ma być zmieniony, tak aby zoptymalizować dla tego pliku zmiany prędkości.

 


Korekcja czasu