Narzędzie Korektor umożliwia podkreślenie pewnych częstotliwości, określając amplitudę i szerokość pasma.     
Dostępny jest następujący wykres:
Wykres częstotliwości odpowiedzi
Pokazuje częstotliwość odpowiedzi. Na osi Y przedstawiona jest amplituda, a na osi X – częstotliwość.
W obszarze Ustawienia filtrów dostępne są następujące opcje ustawień:
Menu rozwijane
Filtr
Wybiera filtr. Numery w rozwijanym menu Filtry odpowiadają kwadratom na Wykresie częstotliwości odpowiedzi, od lewej do prawej.
Suwak
Wyśrodkuj częst.
Wskazuje rozłożenie podziałek na osi X. W polach tych możesz wprowadzić wartości (w Hz) częstotliwości środkowych.
Suwak
Sz. pasma
Wskazuje, czy szerokość pasma częstotliwości środkowej wznosi się i opada stromo czy łagodnie. Za pomocą suwaka Jog-dial możesz ustawić wartość między oktawami 0.1 i 3.
Suwak
Wzmocnienie
Określa na wykresie wzmocnienie sygnału na osi Y krzywej.
W obszarze Niska półka dostępne są następujące ustawienia:
Pole wyboru
Niska półka
Podnosi lub obniża niskie częstotliwości.
Suwak
Odetnij
Umożliwia włączenie filtra powyżej pewnej częstotliwości.
Suwak
Wzmocnienie
Określa, jakie ma być podniesienie lub obniżenie.
W polu Wysoka półka dostępne są następujące opcje ustawień:
Pole wyboru
Wysoka półka
Podnosi lub obniża wysokie częstotliwości.
Suwak
Odetnij
Umożliwia włączenie filtra powyżej pewnej częstotliwości.
Suwak
Wzmocnienie
Określa, jakie ma być podniesienie lub obniżenie.
 
Częstotliwość
Częstotliwość oznacza oscylację pola elektrycznego lub magnetycznego w ciągu sekundy. W odniesieniu do plików audio oznacza to, iż częstotliwość zwiększa się wraz ze wzrastającą wysokością dźwięku. Jednostką jest Hertz. Najwyższe natężenie oscylacji to amplituda.


Korektor