Za pomocą narzędzia Procesor dynamiczny możesz dostosować stosunek głośności wejściowej do głośności wyjściowej. Umożliwia to np. podkreślenie cichych szumów, dodając plikowi audio dynamiki.  
Dostępne są następujące opcje ustawień:   
Wykres
Charakterystyka
Pokazuje stosunek głośności wejściowej do głośności wyjściowej. W tym przypadku na osi X przedstawiona jest głośność wyjściowa, a na osi Y głośność wejściowa.
Suwak
Czas narastania
Określa czas potrzebny, aby dał się słyszeć pełny efekt.
Suwak
Czas opadania
Określa czas potrzebny, aby efekt przestał być słyszany.
Pole wyboru
Film
Przetwarza dla tych samych fragmentów wszystkie kanały z dźwiękiem przestrzennym. Opcja ta może zostać włączona tylko w przypadku przetwarzania pliku audio Surround.
 


Procesor dynamiczny