Narzędzie Procesor stereo pozwala na manipulację dźwiękiem stereo.  
Obszar Lewy wyjście określa wyjściową intensywność lewego głośnika. Dostępne są następujące suwaki:
Lewy wejście

Określa intensywność wejściowego sygnału lewego głośnika.

Prawy wejście

Określa intensywność prawego sygnału wejściowego lewego głośnika.

Obszar Prawy wyjście określa wyjściową intensywność prawego głośnika. Dostępne są następujące suwaki:
Lewy wejście

Określa intensywność lewego sygnału wejściowego prawego głośnika.

Prawy wejście

Określa intensywność prawego sygnału wejściowego lewego głośnika.

W obszarze Ustawienia stereo dostępne są następujące suwaki:
Przesunięcie fazy

Równoważy różnice w czasie odtwarzania lewego i prawego kanału.

Poszerzanie stereo

Sprawia, że nagranie z dźwiękiem monofonicznym brzmi jak nagranie stereofoniczne. Ustawienie to jeszcze bardziej poszerza stereofoniczne odczucie nagrania.

 


Procesor stereo