Narzędzie Procesor stereo pozwala na manipulację dźwiękiem stereo.  
Obszar Lewy wyjście określa wyjściową intensywność lewego głośnika. Dostępne są następujące suwaki:
Lewy wejście
Określa intensywność wejściowego sygnału lewego głośnika.
Prawy wejście
Określa intensywność prawego sygnału wejściowego lewego głośnika.
Obszar Prawy wyjście określa wyjściową intensywność prawego głośnika. Dostępne są następujące suwaki:
Lewy wejście
Określa intensywność lewego sygnału wejściowego prawego głośnika.
Prawy wejście
Określa intensywność prawego sygnału wejściowego lewego głośnika.
W obszarze Ustawienia stereo dostępne są następujące suwaki:
Przesunięcie fazy
Równoważy różnice w czasie odtwarzania lewego i prawego kanału.
Poszerzanie stereo
Sprawia, że nagranie z dźwiękiem monofonicznym brzmi jak nagranie stereofoniczne. Ustawienie to jeszcze bardziej poszerza stereofoniczne odczucie nagrania.
 


Procesor stereo