Narzędzie Strojenie skoku powoduje chwilową zmianę skoku np. wokalu, tak aby poprawić nieprawidłowo zaśpiewane tony.     
W polu Korekcja dostępne są następujące opcje ustawień:
Pole wyboru
Korekcja
Poprawia nieprawidłowe dźwięki.
Takt
Skorygowany
Pokazuje w procentach poziom korekcji na podstawie ruchu zielonej strzałki.
Suwak
Wzorcowy
Określa wzorcowy dźwięk używany do korekcji.
Suwak
Oprawianie
Określa, przez jaki czas poprawiany jest dźwięk. Im niższa wartość, tym krótszy okres korekcji nieprawidłowego dźwięku.
Menu rozwijane
Skala
Umożliwia wybór różnych skal. Najczęściej stosowaną skalą w Europie jest Równomiernie temperowana chromatyczność.
W polu Wibrato dostępne są następujące opcje ustawień:
Pole wyboru
Wibrato
Dodaje niskie i wysokie zmiany dźwięku. Powoduje to „wibrację” wokalu.
Suwak
Częstotliwość
Wskazuje częstotliwość zmian dźwięku.
Suwak
Głębia
Wskazuje intensywność zmiany dźwięku.
 


Regulacja wysokości dźwięku