Ulepszenie Declipper umożliwia dodanie szczytów amplitud, które przekroczyły daną wartość i zostały wycięte podczas importowania do Nero WaveEditor.   
Dostępne są następujące suwaki: 
Próg wykrywania
Określa poziom głośności, na którym należy ponownie przyłączyć usunięte szczyty amplitud.
Modyfikacja wzmocnienia
Przyłącza ponownie usunięte szczyty amplitud. Nie należy ustawiać procentów na zbyt wysoką wartość, bowiem szczyty mogą zostać ponownie usunięte po zapisaniu pliku.
 


Declipper