Ulepszenie Ekstrapolacja pasma umożliwia uwydatnienie lub stłumienie pewnych częstotliwości.     
W obszarze Remikser spektralny dostępne są następujące suwaki:
Wysoka częstotliwość
Wskazuje intensywność wysokiej częstotliwości.
Suchy sygnał
Wskazuje intensywność sygnału pierwotnego.
Niska częstotliwość
Wskazuje intensywność niskiej częstotliwości.
W obszarze Filtr dostępne są następujące suwaki:
Wysoka częstotliwość
Wskazuje częstotliwość, powyżej której wysokie częstotliwości mają być wzmacniane.
Niska częstotliwość
Wskazuje częstotliwość, poniżej której niske częstotliwości mają być wzmacniane.
 
Częstotliwość
Częstotliwość oznacza oscylację pola elektrycznego lub magnetycznego w ciągu sekundy. W odniesieniu do plików audio oznacza to, iż częstotliwość zwiększa się wraz ze wzrastającą wysokością dźwięku. Jednostką jest Hertz. Najwyższe natężenie oscylacji to amplituda.


Ekstrapolacja pasma