Ulepszenie Przybornik filtrów umożliwia użytkownikowi ustawienie własnych filtrów audio.    
Dostępne są następujące opcje ustawień:
Pole wyboru
Odpowiedź filtra zdefiniowana przez użytkownika
Włącza tę opcję, umożliwiając zmianę grafiki za pomocą uchwytów.
Wykres
Odpowiedź filtra zdefiniowana przez użytkownika
Umożliwia użytkownikowi samodzielne określenie filtra za pomocą regulowanych krzywych.
Przycisk
Przechodzi ze skali liniowej do logarytmicznej na ilustracji granicznej częstotliwości.
W obszarze Filtr pasmowoprzepustowy dostępne są następujące opcje ustawień:
Pole wyboru
Filtr pasmowoprzep.
Dodaje filtr pasmowoprzepustowy, który pozwala na przekroczenie pewnego zakresu częstotliwości.
Suwak
Górna granica
Określa górną granicę częstotliwości dla filtra pasmowoprzepustowego.
Suwak
Dolna granica
Określa dolną granicę częstotliwości dla filtra pasmowoprzepustowego.
W obszarze Filtry wycinające dostępne są następujące pola wyboru:
Wyśrodkuj
Wstawia do trzech filtrów wycinających i wstrzymanie przepuszczania pasm, co zapobiega przekroczeniu określonego zakresu częstotliwości. Przy pomocy suwaka możesz określić częstotliwość każdego filtra wycinającego.
 


Przybornik filtrów