Ulepszenie Redukcja szumu powoduje wyeliminowanie z pliku audio rozpraszających szumów.    
Dostępne są następujące opcje ustawień:
Wykres
Profil odjęcia widmowego
Odwzorowuje sygnał zakłócający.
Przycisk
Przechodzi ze skali liniowej do logarytmicznej na ilustracji granicznej częstotliwości.
Suwak
Dolna granica wzmocnienia
Określa poziom redukcji szumu, gdy pewne szumy mają być zachowane.
Suwak
Poziom redukcji
Określa poziom redukcji szumu.
W obszarze Tryb dostępne są następujące opcje ustawień:
Przycisk opcji
Automatyczna analiza szumu
Analizuje automatycznie plik audio pod względem szumu.
Przycisk
Zamróź
Ustala w profilu odjęcia widmowego krzywą szumu, która służy za sygnał wzorcowy.
Przycisk opcji
Krzywa szumu podlegająca edycji
Wstawia w profilu odjęcia widmowego uchwyty do krzywej szumu; można ich używać do edycji krzywej.
Przycisk opcji
Wydruk szumu
Funkcja ta jest włączana automatycznie po zastosowaniu analizy szumu i pierwszym przywołaniu funkcji redukcji szumu.
Krzywą szumu utworzoną na podstawie analizy szumu można poddawać edycji.
Przycisk
Wyjście resztkowe
Odtwarza tylko sygnał szumu.
 


Redukcja szumu