Ulepszenie Usuwanie przydźwięków umożliwia tłumienie szumów w pliku audio.    
Dostępne są następujące opcje ustawień:
Wykres
Redukcja przydźwięków
Wyświetla cztery filtry wycinające.
Przycisk
Automatyczne wykrywanie przydźwięków
Ustawia automatycznie optymalne wartości dla filtrów.
W obszarze Ustawienia filtrów przydźwięków dostępne są następujące opcje:
Przyciski opcji
Filtr
Umożliwia wybór czterech różnych filtrów wycinających. Można je określić za pomocą suwaków. Te cztery filtry wycinające można również połączyć za pomocą przycisku opcji Połącz filtry. W takim wypadku wszystkie zmiany wprowadzone za pomocą suwaków będą miały zastosowanie do wszystkich filtrów.
Suwak
Częstotliwość
Określa częstotliwość przydźwięku, który ma być filtrowany.
Suwak
Wzmocnienie
Określa, w jakim stopniu ma być tłumiony przydźwięk.
Suwak
Szerokość
Określa, czy zakres filtra wycinającego wznosi się i opada stromo czy łagodnie.
 
Częstotliwość
Częstotliwość oznacza oscylację pola elektrycznego lub magnetycznego w ciągu sekundy. W odniesieniu do plików audio oznacza to, iż częstotliwość zwiększa się wraz ze wzrastającą wysokością dźwięku. Jednostką jest Hertz. Najwyższe natężenie oscylacji to amplituda.


Usuwanie szumów