Po uruchomieniu Nero WaveEditor wyświetli się okno główne. Jest ono podzielone na pasek menu i różne obszary wyświetlania u dołu okna.    
Standardowo otwarty plik wyświetlany jest jako plik szczytu w obszarze wyświetlenia pliku w postaci wyświetlenia fali. Można zmienić wyświetlenie do wyświetlenia spektrogramu lub fali elementarnej.   


Okno główne