Obszar pasków narzędzi może zawierać do trzech pasków narzędzi: Standardowy pasek narzędzi, Pasek narzędzi transportu oraz Pionowy pasek Zoom. Możesz dostosować obszar pasków narzędzi wybierając żądane paski narzędzi w menu Widok.
Na Standardowym pasku narzędzi dostępne są następujące przyciski: 
Tworzy plik audio.
Otwiera istniejący plik audio.
Zapisuje plik audio.
Wycina wybraną część i zapisuje ją do schowka.
Kopiuje wybraną część i zapisuje ją do schowka.
Wkleja zawartość schowka w wybranym punkcie.
Anuluje ostatnią operację.
Przywraca ostatnią anulowaną operację.
Wybiera cały plik audio.
Zwiększa plik audio.
Zmniejsza plik audio.
Zwiększa plik audio tak, że wybrana część jest wyświetlana na całym ekranie.
Zmniejsza plik audio w ten sposób, że pokazywany jest cały projekt.
Na Pasku narzędzi transportu dostępne są następujące przyciski:
Otwiera okno Konsola nagrywania.
Odtwarza podświetloną część pliku audio.
Odtwarza cały plik audio.
Odtwarza plik audio w sposób ciągły po naciśnięciu przycisku Odtwórz.
Przerywa odtwarzanie pliku audio.
Zatrzymuje odtwarzanie plików audio. Funkcja dostępna wyłącznie przy odtwarzaniu pliku audio.
Na Pionowym pasku Zoom dostępne jest następujące menu rozwijane:
Zoom w pionie
Pozwala wybrać współczynnik zoomu w pionie pliku audio.
 
 


Obszar pasków narzędzi