U dołu okna można otworzyć różne obszary wyświetlania z menu Widok.
W menu Widok dostępne są następujące pozycje:      
Mierniki poziomu
Otwiera okno Transport, w lewej części którego przedstawiona jest wizualizacja dźwięku wypełniającego. W prawej części okna możesz powielić plik audio, zmieniając głośność oraz sposób użycia głośników.
Analizator spektrum
Otwiera okno Analizator spektrum, w którym w trakcie odtwarzania przedstawione są graficznie częstotliwości pliku audio.
Edytuj historię
Otwiera okno Historia edycji, w którym znajduje się lista wszystkich etapów edytowania pliku audio. Możesz za jego pomocą wrócić do dowolnej fazy edycji i przywrócić plik audio do stanu pierwotnego.
Pasek stanu
Wyświetla Pasek stanu u dołu ekranu, który pokazuje czas trwania wybranych części oraz całego pliku audio.
 
Częstotliwość
Częstotliwość oznacza oscylację pola elektrycznego lub magnetycznego w ciągu sekundy. W odniesieniu do plików audio oznacza to, iż częstotliwość zwiększa się wraz ze wzrastającą wysokością dźwięku. Jednostką jest Hertz. Najwyższe natężenie oscylacji to amplituda.


Obszar wyświetlania