Na pasku menu dostępne są następujące menu: 
Plik
Otwiera menu Plik, zawierające funkcje pliku takie jak otwieranie, zapisywanie i zamykanie, znane z systemu Windows.
Edytuj
Otwiera menu Edytuj, zawierające funkcje edycji pliku takie jak wycinanie, kopiowanie i usuwanie, znane z systemu Windows. Można także zmieniać plik audio w różny sposób, wstawiać pliki i podziały między ścieżkami oraz włączyć funkcję automatycznego usuwania pauzy.
Widok
Otwiera menu Widok, umożliwiające pojedyncze dopasowanie paska menu i paska narzędzi oraz powiększenie lub zmniejszenie widoku projektu. Dodatkowo możesz zmienić wyświetlenie pliku audio, pokazać i ukryć okna oraz wyświetlić informacje o pobranym pliku audio.
Audio
Otwiera menu Audio, umożliwiające nagrywanie, odtwarzanie i zatrzymywanie plików audio.
Poziom
Otwiera menu Głośność umożliwiające zmianę głośności otwartego pliku audio. Możesz również wybierać spośród różnych metod Zwiększania głośności i Zmniejszania głośności.
Narzędzia
Otwiera menu Narzędzia umożliwiające edycję otwartego pliku audio za pomocą różnych narzędzi.
Efekty
Otwiera menu Efekty umożliwiające edycję otwartego pliku audio za pomocą różnych efektów.
Ulepszanie dźwięku
Otwiera menu Ulepszanie dźwięku umożliwiające edycję brzmienia otwartego pliku audio.
Wtyczki
Otwiera menu Wtyczki umożliwiające wybranie ustawień wtyczek DirectX i VST.
Okna
Otwiera menu Okna umożliwiające jednoczesne zamknięcie wszystkich okien.
Opcje
Otwiera menu Opcje umożliwiające konfigurację programu.
Pomoc
Otwiera menu Pomoc, umożliwiające wywoływanie pomocy online i wyświetlanie numeru wersji oraz innych danych o rejestracji.
 


Pasek menu