Za pomocą okna Test generatora tonów możesz wstawić do pliku audio sygnał testowy.  
Okno to można otworzyć z paska menu przez pozycję Edytuj > Wstaw sygnał testowy.
W polu Ustawienia wspólne dostępne są następujące opcje ustawień:
Pole do wprowadzania danych
Czas trwania

Określa w sekundach czas trwania sygnału testowego.

Suwak
Amplituda

Określa amplitudę sygnały testowego dla dźwięku i szumu.

W polu Tony dostępne są następujące opcje ustawień:
Przycisk opcji
Tony

Określa odtwarzanie sygnału testowego w postaci tonu. Włącza również obszar zawierający opcje ustawień kształtu fali oraz częstotliwości początkowej i końcowej sygnału testowego.

Menu rozwijane
Kształt fali

Określa kształt fali, który powinien przybrać sygnał testowy.

Pole do wprowadzania danych
Start

Określa początkową częstotliwość sygnału testowego.

Pole do wprowadzania danych
Częstotliwość końcowa

Określa końcową częstotliwość sygnału testowego.

W polu Szum dostępne są następujące opcje ustawień:
Przycisk opcji
Szum

Określa odtwarzanie sygnału testowego w postaci szumu. Włącza również obszar odpowiedzialny za określenie typu szumu.

Menu rozwijane
Kolor

Określa typ szumu. Biały to głośny szum, Różowy to średni szum, Brązowy to cichy szum.

 


Okno Test generatora tonów