Nero WaveEditor pozwala skonwertować format próbkowania.  
Okno Ustawienia konwersji formatu próbkowania można otworzyć z paska menu przez pozycję Edytuj > Konwertuj format próbkowania.
W polu Format próbkowania dostępne są następujące menu rozwijane:  
Częstość próbkowania
Umożliwia wybór różnych częstości próbkowania. Częstość domyślna wynosi 44100 Hz (CD).
Głębia bitowa
Umożliwia wybór różnych głębi bitowych. Ustawienie 16-bitowe (CD i DAT) jest domyślne.
W obszarze Kanały dostępne są następujące opcje ustawień:
Przyciski opcji
Kanały
Umożliwia wybór różnych typów wyjść. Wybierając tryb Surround 5.1 i 7.1, możesz utworzyć plik audio z dźwiękiem przestrzennym obejmujący pięć lub siedem kanałów.
Menu rozwijane
Metoda konwersji w dół
Konwertuje plik audio w standardzie Surround na zwykły pliku audio stereo, plik audio stereo ze sztucznym dźwiękiem przestrzennym do słuchawek lub plik audio stereo ze sztucznym dźwiękiem przestrzennym do głośników.
Opcja dostępna tylko w przypadku plików audio z dźwiękiem przestrzennym.
W polu Ustawienia konwersji dostępne jest następujące menu rozwijane: 
Filtry wygładzające
Umożliwia wybór różnych rodzajów filtrów do wygładzania.
 
Częstość próbkowania
Częstość próbkowania informuje o częstotliwości, z jaką próbkowany jest sygnał w interwale czasu. Mierzona jest wartością próbkowania na sekundę. Im wyższa częstość próbkowania, tym bardziej dokładny pomiar i lepsza jakość dźwięku.
Głębia bitowa
Głebia bitowa wskazuje, z jaką dokładnością zostanie przechwycona wibracja oscylacji. Im większa wartość, tym badziej dokładne przechwycenie i lepsza jakość dźwięku.


Okno Ustawienia formatu próbkowania