Za pomocą Nero WaveEditor możesz zastosować automatyczne wykrywanie przerw w pliku audio.   
Okno Wykrywanie pauz można otworzyć z paska menu przez pozycję Edytuj > Wykrywanie pauz.
W obszarze Działania do wykonania dostępne są następujące przyciski opcji:
Wstaw podziały ścieżki
Wstawia podziały ścieżki w miejscach wykrytych przerw.
 
Usuń przerwy
Usuwa wykryte przerwy
 
Wstaw podziały ścieżki i usuń przerwy
Usuwa wykryte przerwy i zastępuje je podziałami ścieżki.
 
W obszarze Ustawienia wykrywania dostępne są następujące opcje ustawień:
Pole do wprowadzania danych
Minimalna długość przerwy
Jeżeli przerwa ma być wykryta automatycznie, określa minimalną długość przerwy w pliku audio. Wartość długości określona jest w sekundach.
Pole do wprowadzania danych
Minimalna długość utworu
Jeżeli utwór ma być rozpoznany jako całość, określa jego minimalną długość. Wartość długości określona jest w sekundach.
Suwak
Poziom
Określa próg głośności, poniżej którego ścieżki pliku audio są wykrywane jako przerwy.
 


Okno Wykrywanie przerw