Aby nagrać plik audio, wykonaj następujące czynności:  
1.
Naciśnij przycisk  Nero WaveEditor icn record 18014398548247563 Nagrywanie pliku audio na pasku narzędzi.
à
Otworzy się okno Konsola nagrywania.
2.
Wybierz żądane ustawienia nagrywania.
3.
Kliknij przycisk  Nero WaveEditor icn record 18014398548247563 Nagrywanie pliku audio, aby wykonać nagranie.
à
Rozpoczęto proces przechwytywania.
4.
Kliknij przycisk  Nero WaveEditor icn break 18014398548262923 Nagrywanie pliku audio, aby przerwać nagranie.
à
Proces przechwytywania został przerwany. Możesz go wznowić naciskając przycisk  Nero WaveEditor icn record 18014398548247563 Nagrywanie pliku audio.
5.
Jeżeli chcesz wstawić nagranie do wyświetlenia pliku, naciśnij przycisk OK.
à
Kanały nagrania zostaną przedstawione w postaci pliku szczytów w obszarze wyświetlenia pliku.
è
Nagrałeś plik audio.

 

 
 
Po naciśnięciu przycisku Anuluj w oknie Konsola nagrywania podczas nagrywania, proces nagrywania zostanie zatrzymany, a okno Konsola nagrywania zamknięte. Twoje nagranie nie zostanie zapisane. Aby przerwać nagrywanie, naciśnij przycisk  Nero WaveEditor icn break 18014398548262923 Nagrywanie pliku audio zamiast przycisku Anuluj.
 


Nagrywanie pliku audio