Okno Konsola nagrywania można otworzyć z paska narzędzi poprzez przycisk  Nero WaveEditor icn record 18014398548247563 Okno Konsola nagrywania.
W oknie Konsola nagrywania w obszarze Wejście audio dostępne są następujące opcje ustawień:   
Przycisk
Wraca do początku nagrywania, aby go nadpisać.
Przycisk
Nagraj plik audio
Przycisk
Wstrzymuje nagrywanie. Opcja dostępna tylko w trakcie nagrywania.
Przycisk
Przechodzi do końca nagrywania, aby wznowić nagrywanie.
Menu rozwijane
Liniowe wejście audio
Określa wejście audio.
Pole wyboru
Monitorowanie cyfrowe
Włącza dźwięk źródła audio umożliwiając odsłuchiwanie tego, co jest nagrywane.
Suwak
Poziom wejściowy
Określa głośność nagrywania. Wskaźnik poziomu głośności nagrywania powinien znajdować się w żółtym obszarze.
W obszarze Operacje dostępne są następujące przyciski opcji:
Zastąp istniejące nagranie
Nadpisuje istniejące nagranie lub plik audio otwarty w Nero WaveEditor.
Wstaw do nagrania
Wstawia nagranie do pliku audio w miejscu, w którym umieszczony jest znacznik.
 

 

 
 
Różnice w opcjach nagrywania pomiędzy systemem Windows XP a Windows Vista/Windows 7
W systemie Windows XP karta dźwiękowa jest widziana jako jedno urządzenie. Dlatego wybranie urządzenia umożliwia dostęp do wszystkich opcji wejścia w oknie Konsola nagrywania.
W systemach Windows Vista i Windows 7 każda opcja wejścia widziana jest jako oddzielne urządzenie. Dlatego najpierw należy wybrać w oknie Ustawienia urządzenia opcję wejścia karty dźwiękowej.
Następnie pozycja Głośność ogólna w oknie Konsola nagrywania przedstawia urządzenie wejściowe w oknie Ustawienia urządzenia.
 
 
Zobacz też
Ustawienia urządzenia


Okno Konsola nagrywania