Aby odtworzyć plik audio, wykonaj następujące czynności:  
1.
Naciśnij przycisk  Nero WaveEditor button%20menu%20oeffnen 38434187 Odtwarzanie pliku audio na pasku narzędzi.
à
Otworzy się okno.
2.
W systemie plików wybierz plik audio, który chcesz otworzyć i kliknij przycisk Otwórz.
à
Kanały pliku audio zostaną przedstawione w postaci pliku szczytów.
3.
Jeżeli chcesz odtworzyć cały plik audio, naciśnij przycisk  Nero WaveEditor icn playall 9007199943181579 Odtwarzanie pliku audio na pasku narzędzi.
4.
Jeżeli podświetliłeś fragment pliku audio i chcesz odtworzyć podświetlony fragment, naciśnij przycisk  Nero WaveEditor icn arowwincircleright 308016779 Odtwarzanie pliku audio na pasku narzędzi.  
5.
Jeżeli chcesz odtworzyć plik bez przerywania, naciśnij przycisk  Nero WaveEditor icn loopedback 9007199943184779 Odtwarzanie pliku audio na pasku narzędzi. 
6.
Jeżeli chcesz zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk  Nero WaveEditor icn stop 27021597802940811 Odtwarzanie pliku audio na pasku narzędzi.
è
Odtworzyłeś plik audio.


Odtwarzanie pliku audio