Możesz skonfigurować Nero WaveEditor według własnych potrzeb. W tym celu dostępne są Ustawienia urządzenia, Opcje edytora oraz Ustawienia formatu audio.        
Okna z różnymi ustawieniami można otworzyć przez pozycję Opcje na pasku menu.


Konfiguracja