W oknie Nero WaveEditor Opcje edytora możliwe jest wybranie ustawień wyjścia i ustawień zapisywania, a także określenie aspektów wyświetlania i wtyczek w różnych zakładkach.    
Okno to można otworzyć z paska menu, przez Opcje > Opcje edytora.


Opcje edytora