W zakładce Katalogi dostępne są następujące opcje ustawień:    
Pole do wprowadzania danych
Katalog tymczasowy:

Określa folder, w którym przechowywane są pliki tymczasowe. Folder powinien znajdować się na dysku z dużą ilością miejsca. 

Pole do wprowadzania danych
Katalog plików szczytów

Określa folder, w którym przechowywane są pliki szczytów. Pliki szczytów to pliki pamięci tymczasowej, które są używane przez Nero WaveEditor do szybszego otwierania plików audio. Folder powinien znajdować się na dysku z dużą ilością miejsca. 

Pole wyboru
Zawsze twórz ponownie pliki szczytów

Po otwarciu pliku audio tworzy zawsze nowy plik szczytów. W przeciwnym wypadku pliki szczytów przechowywane są tymczasowo w katalogu i ponownie przywoływane.

Pole do wprowadzania danych
Katalog Moja muzyka

Określa folder domyślny, w którym przechowywane są pliki.

Pole wyboru
Zawsze uruchamiaj okno otwierania pliku w katalogu Moja muzyka

Przy wywoływaniu okna Otwórz system zawsze pokaże najpierw folder określony w polu tekstowym Katalog Moja muzyka.

Przycisk

Otwiera okno, w którym można wybrać folder dla poszczególnych plików.

 


Zakładka Katalogi