W zakładce Katalogi dostępne są następujące opcje ustawień:    
Pole do wprowadzania danych
Katalog tymczasowy:
Określa folder, w którym przechowywane są pliki tymczasowe. Folder powinien znajdować się na dysku z dużą ilością miejsca. 
Pole do wprowadzania danych
Katalog plików szczytów
Określa folder, w którym przechowywane są pliki szczytów. Pliki szczytów to pliki pamięci tymczasowej, które są używane przez Nero WaveEditor do szybszego otwierania plików audio. Folder powinien znajdować się na dysku z dużą ilością miejsca. 
Pole wyboru
Zawsze twórz ponownie pliki szczytów
Po otwarciu pliku audio tworzy zawsze nowy plik szczytów. W przeciwnym wypadku pliki szczytów przechowywane są tymczasowo w katalogu i ponownie przywoływane.
Pole do wprowadzania danych
Katalog Moja muzyka
Określa folder domyślny, w którym przechowywane są pliki.
Pole wyboru
Zawsze uruchamiaj okno otwierania pliku w katalogu Moja muzyka
Przy wywoływaniu okna Otwórz system zawsze pokaże najpierw folder określony w polu tekstowym Katalog Moja muzyka.
Przycisk
Otwiera okno, w którym można wybrać folder dla poszczególnych plików.
 


Zakładka Katalogi