W zakładce Ustawienia zapisu / wyjścia dostępne są następujące opcje ustawień: 
Pole wyboru
Użyj ditheringu konwertując do mniejszej ilości bitów
Pokrywa błędy dźwiękowe spowodowane konwertowaniem do mniejszej głębi bitowej białym szumem, który jest praktycznie niesłyszalny dla ludzkiego ucha. Bez ditheringu podczas konwertowania do mniejszych głębi bitowych wyraźnie słyszalne są zakłócenia.   
Menu rozwijane
Filtr kształtowania szumu
Określa typ kształtowania szumu.   
Filtr IIR (drugi rząd): Odpowiedź impulsywna o nieskończonej długości. Wykorzystuje Filtr IIR. Filtry IIR mogą mieć nieskończenie długą i ciągłą odpowiedź impulsywną. Uzyskują na ogół lepszą subiektywną jakość dźwięku niż Filtry FIR, wykazują jednak wyższy poziom interferencji poza słyszalnym zasięgiem. Drugi rząd oznacza, że dźwięk jest osłabiany do 12 dB.
Filtr FIR (3 współczynniki): filtr o skończonej odpowiedzi impulsowej. Wykorzystuje Filtry FIR. Filtry FIR dysponują odpowiedzią impulsową o gwarantowanej skończonej długości. Ta opcja jest zaznaczona domyślnie.
Pole wyboru
Przywracaj głośność wyjścia wave przy zamykaniu Nero WaveEditor
Przywraca głośność pliku audio przy zamykaniu Nero WaveEditor.
Menu rozwijane
Głębia bitowa podczas odtwarzania
Określa głębię bitową załadowanego pliku audio podczas odtwarzania.
Menu rozwijane
Odtwarzaj dźwięk przestrzenny jako
Określa sposób odtwarzania dźwięku przestrzennego.
Dźwięk wielokanałowy. Odtwarza dźwięk przestrzenny przy użyciu wszystkich kanałów.
Dźwięk stereo dzięki Nero Headphone (dźwięki Virtual Surround): odtwarza dźwięk surround przefiltrowany jako dźwięk stereo z efektem virtual surround dla słuchawek.
Dźwięk stereo z użyciem Nero VirtualSpeakers (dźwięk virtual surround): Odtwarza dźwięk surround przefiltrowany jako dźwięk stereo, za pomocą którego tworzony jest efekt virtual surround dla głośników.     
 
Filtr IIR
Filtr to system łączący sygnał wejściowy i funkcję transmisji, gwarantujący dostępność zmienionego sygnału na wyjściu. Filtr o nieskończonej odpowiedzi impulsowej (Filtr IIR) wykorzystuje wartości wejściowe oraz wartości zbuforowane sygału wyjściowego.
Głębia bitowa
Głebia bitowa wskazuje, z jaką dokładnością zostanie przechwycona wibracja oscylacji. Im większa wartość, tym badziej dokładne przechwycenie i lepsza jakość dźwięku.
Filtr FIR
Filtr to system łączący sygnał wejściowy i funkcję transmisji, gwarantujący dostępność zmienionego sygnału na wyjściu. Filtr o skończonej odpowiedzi impulsowej (Filtr FIR) tworzy sygnał wyjściowy złożony z kilku częściowo zbuforowanych wartości sygnału wejściowego.


Zakładka Ustawienia zapisu / wyjściowe