W zakładce Widok dostępne są następujące pola wyboru:
Pokaż oś na lewo od wizualizacji audio
Wyświetla procentową oś na lewo od pliku szczytów pliku audio. Na osi procentowej pokazane jest wyrównanie częstotliwości zarówno w dodatnim, jak i w ujemnym obszarze procentowym.
Pokaż linie czasu powyżej wizualizacji audio
Wyświetla oś czasu powyżej pliku szczytów pliku audio. Na osi czasu pokazany jest w godzinach, minutach, sekundach i setnych sekundy czas trwania pliku audio.
Przesuwaj linię położenia podczas odtwarzania
Używa czarnej linii, aby pokazać położenie odtwarzania w pliku audio.
Użyj zestawu kolorów zielony na czarnym
Wyświetla plik szczytów na zielono, a tło na czarno. Ustawienie domyślne to niebieski plik szczytów na białym tle.
 


Zakładka Widok