W zakładce Wtyczki DirectX dostępne są następujące opcje ustawień: 
Obszar wyświetlania
Zainstalowane wtyczki DirectX

Pokazuje zainstalowane wtyczki DirectX.

Przycisk
Wyłącz wtyczkę

Wyłącza zaznaczoną wtyczkę DirectX.

Przycisk
Skanuj wtyczki DirectX

Przeprowadza dokładne wyszukiwanie wtyczek DirectX.

 


Zakładka Wtyczki DirectX