W zakładce Wtyczki DirectX dostępne są następujące opcje ustawień: 
Obszar wyświetlania
Zainstalowane wtyczki DirectX
Pokazuje zainstalowane wtyczki DirectX.
Przycisk
Wyłącz wtyczkę
Wyłącza zaznaczoną wtyczkę DirectX.
Przycisk
Skanuj wtyczki DirectX
Przeprowadza dokładne wyszukiwanie wtyczek DirectX.
 


Zakładka Wtyczki DirectX