W zakładce Wtyczki VST dostępne są następujące opcje ustawień: 
Obszar wyświetlania
Zainstalowane wtyczki VST
Pokazuje zainstalowane wtyczki VST.
Przycisk
Usuń
Usuwa wybraną wtyczkę VST
Przycisk
Dodaj wtyczkę
Otwiera okno dialogowe Otwórz. Instaluje nową wtyczkę VST.
Pole wyboru
Uwzględnij podfoldery
Wyszukuje nowe wtyczki VST w określonym folderze i podfolderach.
Przycisk
Przeszukaj folder
Otwiera okno dialogowe Otwórz. Wyszukuje nowe wtyczki VST w określonym folderze.
 


Zakładka Wtyczki VST