W zakładce Wtyczki VST dostępne są następujące opcje ustawień: 
Obszar wyświetlania
Zainstalowane wtyczki VST

Pokazuje zainstalowane wtyczki VST.

Przycisk
Usuń

Usuwa wybraną wtyczkę VST

Przycisk
Dodaj wtyczkę

Otwiera okno dialogowe Otwórz. Instaluje nową wtyczkę VST.

Pole wyboru
Uwzględnij podfoldery

Wyszukuje nowe wtyczki VST w określonym folderze i podfolderach.

Przycisk
Przeszukaj folder

Otwiera okno dialogowe Otwórz. Wyszukuje nowe wtyczki VST w określonym folderze.

 


Zakładka Wtyczki VST