W zakładce Dekodery dostępne są następujące opcje ustawień:   
Obszar wyświetlania
Wtyczki dekodera
Pokazuje dostępne dekodery.
Przycisk
Konfiguruj
Otwiera okno, w którym można wybrać dodatkowe ustawienia dla wybranego dekodera.
Przycisk ten nie jest dostępny dla wszystkich dekoderów.
Przycisk
Informacje o
Otwiera okno Informacje, w którym wyświetlone są informacje o wybranym dekoderze.
Przycisk ten nie jest dostępny dla wszystkich dekoderów.
Przycisk
Przenieś w górę
Przesuwa dekoder o jedną pozycję do góry.
Przycisk
Przenieś w dół
Przesuwa dekoder o jedną pozycję w dół.
Przycisk
Źródło informacji o wykonawcy/tytule
Otwiera okno Zdobądź informacje o wykonawcy / tytule, w którym możesz określić źródło, z którego odczytane zostaną informacje o wykonawcy i tytule.
 


Zakładka Dekodery