W zakładce Kodery dostępne są następujące opcje ustawień:   
Obszar wyświetlania
Wtyczki kodera
Pokazuje dostępne kodery.
Przycisk
Konfiguruj
Otwiera okno, w którym można wybrać dodatkowe ustawienia dla wybranego kodera.
Przycisk ten nie jest dostępny dla wszystkich koderów.
Przycisk
Informacje o
Otwiera okno Informacje, w którym widoczne są informacje o wybranym koderze.
Przycisk ten nie jest dostępny dla wszystkich koderów.
Przycisk
Źródło informacji o wykonawcy/tytule
Otwiera okno Zdobądź informacje o wykonawcy / tytule, w którym możesz określić źródło, z którego odczytane zostaną informacje o wykonawcy i tytule.
 


Zakładka Kodery