W zakładce Konwertery dostępne są następujące opcje ustawień:   
Obszar wyświetlania
Wtyczki konwertera
Pokazuje dostępne konwertery.
Przycisk
Konfiguruj
Otwiera okno, w którym można wybrać dodatkowe ustawienia dla wybranego konwertera.
Przycisk ten nie jest dostępny dla wszystkich konwerterów.
Przycisk
Informacje o
Otwiera okno Informacje, w którym widoczne są informacje o wybranym konwerterze.
Przycisk ten nie jest dostępny dla wszystkich konwerterów.
Przycisk
Źródło informacji o wykonawcy/tytule
Otwiera okno Zdobądź informacje o wykonawcy / tytule, w którym możesz określić źródło, z którego odczytane zostaną informacje o wykonawcy i tytule.
 


Zakładka Konwertery