W zakładce Konwertery dostępne są następujące opcje ustawień:   
Obszar wyświetlania
Wtyczki konwertera

Pokazuje dostępne konwertery.

Przycisk
Konfiguruj

Otwiera okno, w którym można wybrać dodatkowe ustawienia dla wybranego konwertera.
Przycisk ten nie jest dostępny dla wszystkich konwerterów.

Przycisk
Informacje o

Otwiera okno Informacje, w którym widoczne są informacje o wybranym konwerterze.
Przycisk ten nie jest dostępny dla wszystkich konwerterów.

Przycisk
Źródło informacji o wykonawcy/tytule

Otwiera okno Zdobądź informacje o wykonawcy / tytule, w którym możesz określić źródło, z którego odczytane zostaną informacje o wykonawcy i tytule.

 


Zakładka Konwertery