W oknie Ustawienia urządzenia Nero WaveEditor możliwe jest określenie wejścia i wyjścia audio.    
Okno to można otworzyć z paska menu, przez Opcje > Ustawienia urządzenia.
W oknie Ustawienia urządzenia dostępne są następujące menu rozwijane:      
Urządzenie wejściowe
Określa urządzenie audio dla wejścia audio (np. mikrofon).
Urządzenie wyjściowe
Określa urządzenie audio dla wyjścia audio (np. głośniki).
 


Ustawienia urządzenia