Funktionen Bildfaskorrektör är en gitarreffekt som förvränger ljudet genom att spela upp en bandfiltrerad kopia av originalfilen med en viss fördröjning.   
Följande inställningsalternativ finns i området Modulering:
Listrutan
Moduleringsfunktion
Här kan du välja mellan olika signalformer.
Skjutreglaget
Frekvens
Här anges frekvensen för den kopierade signalen.
Följande inställningsalternativ är tillgängliga i området Inställningar:
Skjutreglaget
Nedre gräns
Här anges den nedre gränsen för frekvensbandet.
Skjutreglaget
Övre gräns
Här anges den övre gränsen för frekvensbandet.
Skjutreglaget
Bandbredd
Här anges signalens bandbredd.
Kryssrutan
Stereoflanger
Ger den redigerade delen av en ljudfil ett mer ”stereolikt” ljud.
Följande skjutreglage finns i området Mix:
Ren signal
Blandar originalsignalen med den redigerade kopian, vilket indikerar intensiteten för originalsignalen.
Effekt
Blandar originalsignalen med den redigerade kopian, vilket indikerar intensiteten för den redigerade signalen.
 
Frequenz
Frekvensen anger svängningarna per sekund för ett elektriskt eller magnetiskt fält. För ljudfiler innebär detta att frekvensen ökar med stigande tonhöjd. Enheten är Hertz (Hz). Den högsta magnituden för svänging kallas amplitud.


Bildfaskorrektör