En dopplereffekt simulerar en passerande ljudkälla och den ljudeffekt som uppstår i samband med detta.   
Följande inställningsalternativ finns:
Bild
 
Här visas start- och slutpunkterna för ljudkällans rörelse. Den tänkte lyssnaren befinner sig i bildens mitt.
Ljudkällans rörelsemönster kan ändras med hjälp av de linjer som visas i grafen.
Skjutreglaget
Diameter
Här anges radien för ljudkällans rörelse.
Skjutreglaget
Längd
Här anges under hur lång tid som rörelsen ska pågå.
 


Doppler