Effekten Efterklang simulerar en efterklangseffekt.  
Följande skjutreglage finns:
Ekotid

Här anges efterklangens längd.

Rumsstorlek

Här anges storleken för det imaginära rum som ligger till grund för skapandet av efterklangen.

Ljusstyrka

Här anges efterklangens klarhet.

Följande skjutreglage finns i området Mix:
Ren signal

Blandar originalsignalen med den redigerade kopian, vilket indikerar intensiteten för originalsignalen.

Effekt

Blandar originalsignalen med den redigerade kopian, vilket indikerar intensiteten för den redigerade signalen.

 


Efterklang