Effekten Efterklang simulerar en efterklangseffekt.  
Följande skjutreglage finns:
Ekotid
Här anges efterklangens längd.
Rumsstorlek
Här anges storleken för det imaginära rum som ligger till grund för skapandet av efterklangen.
Ljusstyrka
Här anges efterklangens klarhet.
Följande skjutreglage finns i området Mix:
Ren signal
Blandar originalsignalen med den redigerade kopian, vilket indikerar intensiteten för originalsignalen.
Effekt
Blandar originalsignalen med den redigerade kopian, vilket indikerar intensiteten för den redigerade signalen.
 


Efterklang