Flanger är en gitarreffekt som förvränger ljudet genom att spela upp en kopia av originalsignalen med en viss fördröjning. Den kopierade signalen förändras med hjälp av modulation vilket förvränger ljudet på ett karakteristiskt sätt.   
Följande inställningsalternativ finns i området Modulering:
Skjutreglaget
Djup
Modifierar den kopierade signalen och anger tonhöjdsändringen.
Skjutreglaget
Frekvens
Modifierar den kopierade signalen och anger frekvens för tonhöjdsändringen.
Följande inställningsalternativ finns i området Mix:
Skjutreglaget
Ren signal
Blandar originalsignalen med den kopierade, vilket indikerar intensiteten för originalsignalen.
Skjutreglaget
Effekt
Blandar originalsignalen med den kopierade, vilket indikerar intensiteten för den kopierade signalen.
Kryssrutan
Stereoflanger
Ger den redigerade delen av en ljudfil ett mer ”stereolikt” ljud.
 
Frequenz
Frekvensen anger svängningarna per sekund för ett elektriskt eller magnetiskt fält. För ljudfiler innebär detta att frekvensen ökar med stigande tonhöjd. Enheten är Hertz (Hz). Den högsta magnituden för svänging kallas amplitud.


Flanger