Med funktionen Fördröjd multi-knackning skapas flera kopior av originalsignalen och spelas upp med en fördröjning. Detta skapar en efterklangseffekt.    
Följande inställningsalternativ finns:
Knappar
Aktiv tap

Här kan flera kopior av originalsignalen skapas. Varje knapp representerar en kopia.

Bild
Förstärkning

Visa kopiorna grafiskt.

Skjutreglaget
Fördröjning

Här anges de intervall med vilka kopiorna ska spelas upp.

Skjutreglaget
Förstärkning

Här anges volymen/intensiteten för kopiorna.

Skjutreglaget
Pan

Om ljudfilen har stereoljud kan du med hjälp av det här skjutreglaget placera effektljudet var som helst i ljudbilden; från vänster till höger.

Följande inställningsalternativ finns i området Feedback:
Listrutan
Typ

Här kan du välja mellan olika filter att använda med de kopierade signalerna.

Skjutreglaget
Återkopplingsförstärkning

Här anges volymen för de kopior som spelas upp efter den tid som angetts med skjutreglaget Fördröjning.

Följande skjutreglage finns i området Mix:
Ren signal

Blandar originalsignalen med redigerade kopior, vilket indikerar intensiteten för originalsignalen.

Effekt

Blandar originalsignalen med redigerade kopior, vilket indikerar intensiteten för den redigerade signalen.

 


Fördröjd multi-knackning