Med Fördröjning skapas en ekoeffekt genom att en kopia av originalsignalen spelas upp med en viss fördröjning.  
Följande skjutreglage finns i området Fördröjning:
Fördröjningstid

Anger fördröjningen för uppspelningen av den kopierade signalen.

Feedback

Anger hur många kopior som ska skapas av originalsignalen.

Följande skjutreglage finns i området Mix:
Ren signal

Blandar originalsignalen med den kopierade, vilket indikerar intensiteten för originalsignalen.

Effekt

Blandar originalsignalen med den kopierade, vilket indikerar intensiteten för den kopierade signalen.

 


Fördröjning