Med Fördröjning skapas en ekoeffekt genom att en kopia av originalsignalen spelas upp med en viss fördröjning.  
Följande skjutreglage finns i området Fördröjning:
Fördröjningstid
Anger fördröjningen för uppspelningen av den kopierade signalen.
Feedback
Anger hur många kopior som ska skapas av originalsignalen.
Följande skjutreglage finns i området Mix:
Ren signal
Blandar originalsignalen med den kopierade, vilket indikerar intensiteten för originalsignalen.
Effekt
Blandar originalsignalen med den kopierade, vilket indikerar intensiteten för den kopierade signalen.
 


Fördröjning