Förvrängning är en effekt som används för gitarrer. Ljudet från en inspelad akustisk gitarr kan förvrängas så att det istället låter som ljudet från en elgitarr.    
Följande inställningsalternativ finns i området Förvrängning:
Listrutan
Metod
En mängd olika förvrängningseffekter kan väljas, t.ex. ljudet hos en äldre megafon.
Skjutreglaget
Enhet
Här anges nivån för den förvrängning som ska göras.
Skjutreglaget
Hårdhet
Här anges förvrängningens hårdhet.
Den här skjutregeln finns endast tillgänglig om du har valt något av alternativen Tube, Fuzz3 eller Variable clipping i kombinationsrutan vid Metod.
Följande inställningsalternativ finns i området Förfiltrering:
Kryssrutan
Förfiltrering
Filtrerar originalsignalen innan den förvrängs.
Skjutreglaget
Nedre spärr
Här anges den nedre gränsen för originalsignalens frekvensband.
Skjutreglaget
Övre spärr
Här anges den övre gränsen för originalsignalens frekvensband.
Följande inställningsalternativ finns i området Efterfiltrering:
Kryssrutan
Efterfiltrering
Filtrerar den förvrängda signalen.
Skjutreglaget
Nedre spärr
Här anges den nedre gränsen för den redigerade signalens frekvensband.
Skjutreglaget
Övre spärr
Här anges den övre gränsen för den redigerade signalens frekvensband.
Följande skjutreglage finns i området Mix:
Ren signal
Blandar originalsignalen med den kopierade, vilket indikerar intensiteten för originalsignalen.
Effekt
Blandar originalsignalen med den kopierade, vilket indikerar intensiteten för den kopierade signalen.
 


Förvrängning