Konvolutionsefterklang är en effekt som använder sig av värden som hämtas från en referensfil och sedan skapar en efterklang utifrån dessa referensvärden.      
Följande inställningsalternativ finns:
Knapp
Välj impulsrespons
Du kan öppna källfilen för impulsrespons från vilken den efterklangseffekt som ska användas för ljudfilen genereras.
Bild
Impulsresponsförstärkning
Visar signalen för impulsresponsen.
Bild
Förstärkning
Visar frekvensbegränsningen för efterklangen. Y-axeln representerar förstärkningen för efterklangseffekten, och x-axeln representerar frekvensen.
Knapp
Växlar mellan en linjär och en logaritmisk skala för visningen av frekvensbegränsningen.
Skjutreglaget
Förfördröjning
Här anges den tid det tar för ett ljud att reflekteras från ett hinder, vilket anger ekots intensitet.
Följande skjutreglage finns i området Mix:
Ren signal
Blandar originalsignalen med den kopierade, vilket indikerar intensiteten för originalsignalen.
Effekt
Blandar originalsignalen med den kopierade, vilket indikerar intensiteten för den kopierade signalen.
 


Konvolutionsefterklang