Med effekten Chorus skapas en ekoeffekt, som när den används med en inspelad röst ger intrycket av att en kör sjunger i bakgrunden.  
Följande skjutreglage finns i området Modulering:
Djup
Anger graden av tonhöjdsändring.
Frekvens
Anger frekvensen för tonhöjdsändringen.
Följande skjutreglage finns i området Fördröjning:
Fördröjning
Anger med vilken fördröjning i förhållande till originalsignalen som den kopierade signalen spelas upp.
Följande inställningsalternativ finns i området Filter:
Kryssrutan
Lågpass
Aktiverar ett lågpassfilter.
Skjutreglaget
Lågpass
Reducerar frekvenser ovanför ett valbart värde, och låter frekvenser under detta värde passera i princip oförändrade.
Följande skjutreglage finns i området Mix:
Effekt
Blandar originalsignalen med den kopierade, vilket indikerar intensiteten för den kopierade signalen.
Ren signal
Blandar originalsignalen med den kopierade, vilket indikerar intensiteten för originalsignalen.
Följande alternativknappar finns i området Kör:
Mono/Stereo
Ger den bearbetade delen av ljudfilen en mer “mono-liknande” eller “stereoliknande” ljudkvalitet.
 
Frequenz
Frekvensen anger svängningarna per sekund för ett elektriskt eller magnetiskt fält. För ljudfiler innebär detta att frekvensen ökar med stigande tonhöjd. Enheten är Hertz (Hz). Den högsta magnituden för svänging kallas amplitud.


Kör