Med effekten Ljudstyrka kan volymen för en ljudfil höjas utan att det maximala värdet för amplituden (värde 1) höjs genom att amplituden höjs i vissa delar av ljudfilen. Ljudfilen får därmed en högre generell ljudnivå utan att värdet 1 överskrids för amplituden.  
Följande skjutreglage finns tillgängligt:
Förstärkningsmål
Här anges graden av förstärkning.
 


Ljudstyrka