Med hjälp av effekten Low Fidelity skapas interferenseffekter, s.k. kvantifieringsfel, genom att bithastigheten minskas. När bithastigheten minskar kraftigt uppstår brus. Om samplingshastigheten reduceras får ljudfilen ett dovare och mindre detaljerat ljud.       
Följande inställningsalternativ finns:
Bild
Bitdjup/samplingshastighet

Visar ändringen i de båda skjutreglagen under bilden.

Skjutreglaget
Bitdjup

Här anges bitdjupet. Det djup som används för en vanlig musik-cd är 16 bitar.

Skjutreglaget
Samplingshastighet

Här anges samplingshastigheten. Samplingshastigheten för en vanlig musik-cd är 44 100 Hz.

 
Samplingshastighet
Samplingshastigheten anger frekvensen som en signal samplas per tidsintervall. Den mäts i samplingsvärde per sekund. Ju högre samplingshastighet, desto exaktare mätning och bättre ljudkvalitet.

Bit-Tiefe
Bitdjupet anger hur exakt en svängningsvibration kan mätas. Ju högre värde, desto exaktare mätning och bättre ljudkvalitet.


Low Fidelity