Effekten Pseudoomvänd vänder inte hela ljudfilen, utan delar upp den i små sekvenser. Dessa spelas upp i omvänd ordning mot “framåt”. På det här sättet blir innehållet i ljudfilen fortfarande identifierbart, men ger en effekt av omvänd uppspelning.  
Följande alternativknappar finns i området Omvänd tid:
Omvänd tid
Ange längden för de mindre delarna som ska spela upp baklänges.
 


Pseudoomvänd