Effekten Re-analog lägger till effekter till ljudfilen som gör att ljudet låter artificiellt äldre.  
Följande inställningsalternativ finns:
Kryssrutan
Väsning

Lägger till brus till ljudfilen.

Skjutreglaget
Nivå

Här anges vilken brusnivå som ska användas.

Kryssrutan
Retroradio

Förvränger ljudet hos ljudfilen och får dess ljud att påminna om ljudet hos en äldre radio.

Skjutreglaget
Nivå

Här anges vilken förvrängningsnivå som ska användas.

Kryssrutan
Klickar

Lägger till effekter som påminner om ljudet hos en vinylskivspelare, t.ex. skrapningar och ljudet av damm i skivspåren.

Skjutreglaget
Klickar

Här anges frekvens och intensitet för skapandet av skrapljud liknande dem som kan höras från vinylskivor. 

Skjutreglaget
Knaster

Här anges frekvens och intensitet för skapandet av knaster liknande det som kan höras från vinylskivor. 

Alternativknappar
Källa

Här kan du välja vilken typ av analog ljudskiva som ska efterliknas.

Kryssrutan
Störningar

Lägger till ett lågfrekvent brum till ljudfilen.

Skjutreglaget
Nivå

Här anges vilken brumnivå som ska användas.

Skjutreglaget
Övertoner

Här anger du antalet övertoner för frekvensen.

Skjutreglaget
Sluttande

Här anges brantheten vid övergångar mellan höga och låga nivåer. Den här inställningen ger bruset en ”skrapig” karaktär.

Alternativknappar
Frekvens

Ange vilken frekvens brummet ska ha.

 
Frequenz
Frekvensen anger svängningarna per sekund för ett elektriskt eller magnetiskt fält. För ljudfiler innebär detta att frekvensen ökar med stigande tonhöjd. Enheten är Hertz (Hz). Den högsta magnituden för svänging kallas amplitud.


Re-analog