Effekten Röstmodifiering är en effekt som huvudsakligen är avsedd att användas på röster i en ljudfil.    
Följande inställningsalternativ finns i området Kartläggning:
Bild
Kartläggning av gränser

Förändrar in- och utgångsfrekvenserna för en ljudfil. Du kan modifiera den raka linjen med hjälp av de handtag som visas om du klickar på linjen. I grafen representerar y-axeln utgångsfrekvensen och x-axeln representerar ingångsfrekvensen.

Skjutreglaget
Skalar

Förändrar de element som formar en röst.

Följande skjutreglage finns i området Tonhöjd:
Intervall

Ändrar ljudfilens tonhöjd.

Finavstämning

Ger en möjlighet till finjusteringar om det uppstår distortion när du gör ändringar för tonhöjd och intervall, men väljer att behålla ljudfilens originallängd.

Följande skjutreglage finns i området Tid:
Sträckning

Här anges om ljudfilens längd ska tillåtas variera eller om den ursprungliga längden ska behållas.

Följande alternativknappar finns i området Läge:
Normal

Lämnar rösten i ljudfilerna oförändrad. Endast tidigare inställda effekter används.

Robotröst

Lägger till en robotaktig känsla till de redan aktiverade effekterna.

Viskning

Lägger till en viskningsliknande känsla till de redan aktiverade effekterna.

 


Röstmodifiering