Effekten för Stamma erbjuder alternativet för att modifiera rytmen i ljudfilen.  
Följande inställningsalternativ finns:
Bild
Längd på tystnad
Visar de valda värdena i grafen, där y-axeln representerar längden på tystnaden, och x-axeln representerar signallängden.
Skjutreglaget
Längd på tystnad
Här anges längden för tystnad eller upprepningar.
Skjutreglaget
Signallängd
Här anges längden för de signaler som ska upprepas.
Följande alternativknappar finns i området Läge:
Stäng av ljudet
Spelar upp ljudfilen i läget Tyst. Filen spelas under en angiven tidsperiod med skjutreglaget Signallängd och tystas under angiven tidsperiod med skjutreglaget Längd på tystnad. Ljudfilens längd förblir oförändrad.
Sträck ut
Spelar upp ljudfilen i läget Sträckning. Filen spelas under angiven tidsperiod med skjutreglaget Signallängd och tystas under angiven tidsperiod med skjutreglaget Längd på tystnad. När den tysta perioden är avslutad återupptas uppspelningen från den punkt där ljudfilen tystades, vilket förstås leder till att ljudfilens längd förändras.
Upprepa
Spelar upp ljudfilen i läget Upprepa. Filen spelas upp under den tidsperiod som angivits med skjutreglaget Signallängd. Samma avsnitt av ljudfilen spelas sedan igen under den tid som angivits med skjutreglaget Längd på tystnad. Detta upprepas tills valt område för ljudfilen har slutförts.
 


Stamma