Effekten Stigningsböjning ändrar tonhöjden för en ljudfil utifrån en hastighetskurva. Den här funktionen kan medföra att ljudfilens längd ändras eller bibehålls.  
Följande inställningsalternativ finns:
Bild
Pitch
Här visas tonhöjdsförändringar över ljudfilens hela längd.
Skjutreglaget
Stigningsområde
Anger y-axel i bilden Tonhöjd. Ju större värde, desto mer ändras tonhöjden.
Kryssrutan
Behåll längd
Bevarar ljudfilens längd. X-axeln i tonhöjden (utdatalängd) är fast.
 


Stigningsböjning