Med effekten Surroundefterklang kan du lägga till efterklangseffekter till en ljudfil, och få denna att ge intryck av att vara inspelad under helt andra rumsliga förhållanden.     
Följande inställningsalternativ finns i området Rumsdimensioner:
Bild
Rumsmått
Här visas de ändringar som görs för rummets dimensioner.
Skjutreglaget
Bredd
Ändrar värdet för rummets bredd.
Skjutreglaget
Djup
Ändrar värdet för rummets djup.
Skjutreglaget
Höjd
Ändrar värdet för rummets höjd.
Följande inställningsalternativ finns i området Rumsparametrar:
Skjutreglaget
Luftbefuktning
Här anges graden av luftfuktighet i rummet.
Listrutan
Ytmaterial
Här anges vilket ytmaterial som används i rummet (exempelvis en matta).
Följande skjutreglage finns i området Utdata:
Tidiga reflektioner
Anger avståndet mellan ljudkällan och lyssnaren.
Sena reflektioner
Här anges efterklangen för ljudkällan i rummet.
Torrförstärkning
Här anges nivån för originalsignalen.
 


Surroundefterklang