Effekten Surroundutvidgning är endast tillgänglig om du redigerar en ljudfil med surroundljud (5.1 eller 7.1). Du kan då använda dig av inställningarna för utvidgat surroundljud.    
Följande inställningsalternativ finns:
Skjutreglaget
Utvidgning

Här anges graden av expansion.

Kryssrutan
Frontkanaler

Utvidgar expansionen till att även omfatta frontkanalerna.

Kryssrutan
Sidokanaler

Utvidgar expansionen till att även omfatta sidokanalerna.

Kryssrutan
Surroundkanaler

Utvidgar expansionen till att även omfatta surroundkanalerna.

 


Surroundutvidgning