Effekten Surroundutvidgning är endast tillgänglig om du redigerar en ljudfil med surroundljud (5.1 eller 7.1). Du kan då använda dig av inställningarna för utvidgat surroundljud.    
Följande inställningsalternativ finns:
Skjutreglaget
Utvidgning
Här anges graden av expansion.
Kryssrutan
Frontkanaler
Utvidgar expansionen till att även omfatta frontkanalerna.
Kryssrutan
Sidokanaler
Utvidgar expansionen till att även omfatta sidokanalerna.
Kryssrutan
Surroundkanaler
Utvidgar expansionen till att även omfatta surroundkanalerna.
 


Surroundutvidgning