Effekten Wah-Wah gör det möjligt för dig att förvrida inspelningen av en gitarr.   
Följande inställningsalternativ finns i området Modulering:
Skjutreglaget
Moduleringsfrekvens

Här anges moduleringsfrekvensen.

Listrutan
Moduleringsfunktion

Väljer signalform för moduleringssignalen.

Följande skjutreglage finns i området Mix:
Ren signal

Blandar originalsignalen med den redigerade kopian, vilket indikerar intensiteten för originalsignalen.

Effekt

Blandar originalsignalen med den redigerade kopian, vilket indikerar intensiteten för den redigerade signalen.

Följande skjutreglage finns i området Filter:
Nedre gräns

Här anges frekvensens nedre gräns.

Övre gräns

Här anges frekvensens övre gräns.

Bandbredd

Här anges frekvensens bandbredd.

Feedback

Här anges antalet kopierade signaler.

 
Frequenz
Frekvensen anger svängningarna per sekund för ett elektriskt eller magnetiskt fält. För ljudfiler innebär detta att frekvensen ökar med stigande tonhöjd. Enheten är Hertz (Hz). Den högsta magnituden för svänging kallas amplitud.


Wah-Wah