Effekten Wah-Wah gör det möjligt för dig att förvrida inspelningen av en gitarr.   
Följande inställningsalternativ finns i området Modulering:
Skjutreglaget
Moduleringsfrekvens
Här anges moduleringsfrekvensen.
Listrutan
Moduleringsfunktion
Väljer signalform för moduleringssignalen.
Följande skjutreglage finns i området Mix:
Ren signal
Blandar originalsignalen med den redigerade kopian, vilket indikerar intensiteten för originalsignalen.
Effekt
Blandar originalsignalen med den redigerade kopian, vilket indikerar intensiteten för den redigerade signalen.
Följande skjutreglage finns i området Filter:
Nedre gräns
Här anges frekvensens nedre gräns.
Övre gräns
Här anges frekvensens övre gräns.
Bandbredd
Här anges frekvensens bandbredd.
Feedback
Här anges antalet kopierade signaler.
 
Frequenz
Frekvensen anger svängningarna per sekund för ett elektriskt eller magnetiskt fält. För ljudfiler innebär detta att frekvensen ökar med stigande tonhöjd. Enheten är Hertz (Hz). Den högsta magnituden för svänging kallas amplitud.


Wah-Wah